FANDOM


(Dodawanie kategorii)
(gasasg)
Linia 1: Linia 1:
'''Magmowe Pieczary''' - zespół jaskiń położonych na terenie bardzo aktywnym wulkanicznie dzięki czemu stale znajduje się tam płynna lawa. Poziom lawy zależny jest od pory dnia. O każdej pełnej godzinie obniża się ukazując przejścia, aby tuż po upłynięciu sześćdziesięciu minut znowu wrócić na swoje miejsce. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Występuje tutaj wiele gejzerów lawy, których wybuch uprzedza charakterystyczny syk. Znajduje się tutaj [[Komnata Wytapiacza]].
+
'''   '''
==Mieszkańcy==
+
€� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� � �€� U� � �€� U� � �€� U� � �€� U� �� �€ $1 @ 1 �  �� �€ ä€� ä€ � �€ ä€ ä� �� �€� €& ä � �� �€� � �� �€� � �� �€� � �� �€�  � �€� ä€� ä€ � �€� ä€ ä� �� �€% ä  ˙€� ä€� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ � �€� ä€� ä€ � �€� ä€ ä� �� �€' ä  ˙€� ä€� � �Ŕ� ä€( ä . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä� �� �€� U€� ä� �� �€� ¤� €� ¤€� �� �€� ä� Ş€� ô€$ �� �€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
Jest to jedyne miejsce występowania [[Śluzaki|śluzaków]] [[Wytapiacz]]y. Znajduje się tutaj cała ich kolonia. Oprócz nich występują tutaj [http://pl.slugterra.wikia.com/wiki/Magmowe_Nietoperze Magmowe Nietoperze] i [[Magmowe Potwory]].
+
�� �€� €1  . �°�   �� �€�
+
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€� ä€�  . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
<gallery>
+
�� �€� €1  . � �°�  � �� �€� €
Magmowe Pieczary.JPG|Jezioro Magmy
+
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
Magma Bat.png|Magmowe Nietoperze
+
�� �€� €1  . � �°�  � �� �€� €
Magma.jpg
+
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
Magma Monster.png
+
�� �€� €1  . � �°�  � �� �€� €
Komnata Wytapiacza.jpg|Komnata Wytapiacza
+
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€� � �€� ä€+ äˇ� �� �€� ä€- äˇ� �� �€� €1 U 
magmowe Pieczary - most magmy.JPG|Most Magmy
+
�� �€� €1  � �� �€� €. ä � �� �€� ä€) ä � �� �ŕ� ä€� ä� � �€ ˙€1 U 
Zamrożony Magmowy stwór.jpg|Zamrożony Magmowy Potwór
+
�€ ˙€1  � �� �€, ä � �� �€ ˙€� ä€/ ä � �� �€� ä€� ä€� �� �€� ä) ä � � �Đ� ä€� ä€� �� �€ U€� ä � �� �€ U€" ä � �� �€! ä  €� ä€� �� �€� ä  €� ä€� �� �€� ä  Ş€� ä€� � �€# ä  Ş€� ä€� � �€$ ä  ˙ ä€� � �€ ä€ ä€� � �€ €� � �€ €� � �€ €*  � � �€ €� �� �Ŕ €� � �€ ä  ˙� ä€� � �€ ˙€� �� �ŕ ˙€ Ş€� �� �ŕ ä€0  � �� �ŕ ä€� � �ŕ� ä� �� �ŕ1  ˙˙ $ ˙˙˙˙� � � ps_main_compiled_PCF_NONE $ ˙˙˙˙ „
Atakujący wytapiacz.jpg|Żyjący tylko tu [[Wytapiacz]]
+
�ţ˙ţ˙Ň CTAB� �� �ţ˙� �
magmowe Pieczary - jezioro magmy.JPG|Jezioro Magmy
+
ř ' � �� �� $� � � � ,� <� |� � " � ,� <� ˆ� � , � ˜� ¨� ¸�
Gejzer lawy.jpg|Gejzery Lawy
+
� � x� �
Magmowepieczary.png
+
ˆ� Ř� ˜� � & � ˜� ¨� ¸� � ) � ˜� Č� Ř� � ( � č� Č� ř� � + � ˜� Č� �� � * � č� Č� fFogDensity � � � � ÍĚL= matView � � � � � matViewProj vAmbientColor ««� � � � � €€>€€>€€> €?vLightDiffuse ««� � � �
500px-Wytapiacz przy skrzyni.jpg|Wytapiacz w Komnacie
+
vLightPosDir «««� � � �
</gallery>
+
vMaterialColor «  €?çćf?ÉČH? €?vSkyLightColor «  vSkyLightDir «««� � � � � vSunColor vSunDir vs_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 ««ţ˙Ű PRES��XFţ˙D CTAB� Ű ��XF� � � Ř D � � T d ¤ � � � ¸ Č iLightIndices ««  � � � � €? @ @@ iLightPointCount «««  � � � � tx Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 ţ˙� PRSI�
+
� � � � � ţ˙2 CLIT� đ? @ �@ţ˙P FXLC� �  � � � � � � P �  � � � � � � T �  � � � � � � X �  � � � � � � \ � �� � � h � �� � � � l � �� � � � p � �� � � � t đđđđ����˙˙ Q �- �  €? � � € �� �� €� �� �� €� �� �
+
€� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� � �€� U� � �€� U� � �€� U� � �€� U� �� �€ $- @ - �  �� �€ ä€� ä€ � �€ ä€ ä� �� �€� €# ä � �� �€� � �� �€� � �� �€� � �� �€�  � �€� ä€� ä€ � �€� ä€ ä� �� �€" ä  ˙€� ä€� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ � �€� ä€� ä€ � �€� ä€ ä� �� �€$ ä  ˙€� ä€� � �Ŕ� ä€% ä . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä� �� �€� U€� ä� �� �€� ¤� €� ¤€� �� �€� ä� Ş€� ô€$ �� �€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €- U 
+
�� �€� €-  . � �°�  � �� �€� €
  
+
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€� ä€�  . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €- U 
  +
�� �€� €-  . � �°�  � �� �€� €
  +
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €- U 
  +
�� �€� €-  . � �°�  � �� �€� €
  +
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� �� �€ U€� ä � � �€� ¤  €� ¤€� � �€ ä  Ş€ ô€� � �€! ä  ˙ ä€� � �€ ä€ ä€� � �€ €� � �€ €� � �€ €'  � � �€ €� �� �Ŕ €� � �€� ä€� ä€� � �€ €� � �€ €� � �€ U€� €� � �€� ä€ ů€� � �€ U€- U 
  +
� �€ U€-  . � �°�  � �� �€ U€
  +
ä  ˙°� � �€ €� ä€� � �€�   ä€� ä€� �� �€� ä€( äˇ� �� �€� ä€* äˇ� �� �€� ä€- U 
  +
�� �€� ä€-  � �� �€� U€+ ä � �� �€� ä€& ä � �� �ŕ� ä€� ä� �� �€) ä � �� �€� €� ä€, ä � � �€ ä€� ä€� �� �€� ä& ä � � �Đ ä€� ä€� � �ŕ� ä� �� �ŕ- U � �� �ŕ- U ˙˙ # ˙˙˙˙� � � ps_main_compiled_PCF_NVIDIA # ˙˙˙˙ � " vs_main_compiled_PCF_NVIDIA_false " ˙˙˙˙� � � ps_main_compiled_PCF_DEFAULT " ˙˙˙˙ � # vs_main_compiled_PCF_DEFAULT_false  ! ˙˙˙˙� � � ps_main_compiled_PCF_NONE  ! ˙˙˙˙ � vs_main_compiled_PCF_NONE_false ˙˙˙˙� � � ps_main_compiled_PCF_NVIDIA ˙˙˙˙ �  ! vs_main_compiled_PCF_NVIDIA_true � ˙˙˙˙� � � ps_main_compiled_PCF_DEFAULT � ˙˙˙˙ � " vs_main_compiled_PCF_DEFAULT_true � ˙˙˙˙� � � ps_main_compiled_PCF_NONE � ˙˙˙˙ � � vs_main_compiled_PCF_NONE_true � ˙˙˙˙� „� �˙˙ţ˙P CTAB� �� �˙˙� � �� l � � �
  +
| Ś � � � �   ° � � � Ä Ô ä � � Ä ô Diffuse2Sampler � � � � � EnvTextureSampler ««� � � � � output_gamma_inv «««� � � � � /şč>/şč>/şč>/şč>vSpecularColor «   @  @  @  @ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  €? � � € �� � € �°� � ��� � � ��� B � �€ ä°��ä B �� �€ ä°��ä � �� �€ €   U � �� �€� ˙€� � �€� ä€ ä� � �€� ˙€ ä€� �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€X � �€ ˙‘ ä€� ä€� � �€�  � � ��€ ä€˙˙ � ˙˙˙˙ � � vs_skybox_compiled )� ˙˙˙˙� (� �˙˙ţ˙6 CTAB� Ł �˙˙� � ś D � � & X h � � | Ś MeshTextureSampler «� � � � � output_gamma_inv «««� � � � � /şč>/şč>/şč>/şč>ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� � ÍĚ�@ €? � � € �� � € �°� �  �� B � �€ ä° �ä � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€ ä� �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€X � �€ ˙‘ ä€� ä€� � �€� U � � ��€ ä€˙˙ � ˙˙˙˙ � � vs_skybox_compiled � ˙˙˙˙� ě �˙˙ţ˙$ CTAB� [ �˙˙� � T 0 � � & D MeshTextureSampler «� � � � � ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 � � € �� � € �°� �  �� B � �€ ä° �ä � � �€ ä€ ä� � ��€ ä€˙˙ � ˙˙˙˙ � � vs_skybox_compiled  � ˙˙˙˙� ˜� ��˙˙ţ˙ƒ CTAB� ×� ��˙˙� � Đ� ¨ � � � � Ľ Ě � � � � ä ô � � � �� � � � � " 8� H� � � � X� h� x� � � � X� Ś� ś� � � °� Ŕ� DepthTextureSampler � � � � � NormalTextureSampler «««� � � � � ReflectionTextureSampler «««� � � � � ScreenTextureSampler «««� � � � � output_gamma «««� � � � � ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@output_gamma_inv «««/şč>/şč>/şč>/şč>use_depth_effects ««  � � � � ps_2_b Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  @ €ż €? €>Q �� � =
  +
×=333> ×#> >Q �� �   ? ×#<�Çz?ç�§<Q �� � € »€€;€€»o��:Q �� � ˇ  <áŕŕ<áŕŕ< EQ �� � X9´< ף< ף; BQ � � ÍĚĚ=ÍĚ�? ŕ?Q �
  +
�   ? � � € �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� �  �� � � ��� � � ��� � � ��� B � �€ ä°��ä B ��� �€� ä°��ä � � �€� ˙°� � �€ €� °� � �€ €� U°� �� �€ ˙€�  � U � �� �€ U€�  � U � �� �€� Ň€� ˙ � �� �€ Ş€�  � U€� �� �€ €� ˇ� Ş€� � �€� ä€�  � �� �€� €� ˙ � �� �€� ˙€� ±� � �€� €� ±� � �€ Ş€� ˙ � � �€ Ş€� ˙ X � �€� ˙€ ˙€� Ş � �� �€ Ş€ ˙€� � �€� ˙€� � �€ Ş€� �€� �� �€ �€  � ä°� �� �€� ä°B � �€ ä€ �ä B �� �€� ä€��ä B ��� �€� ä€��ä B ��� �€� ä°��ä � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€$ � �€� ä°Z � �€� ä€� ä� Ş � � �€ ˙€� �� �€ ˙€� �� �€ ä€� ä€� �� �€� ˙� Ş � � �€� ä � � �€� ˙€ ä€� ä � � �€� ˙€� ˙€� � �€ ˙€ ˙€� � �€� ˙€ ˙€� � �€ ˙€� Ş � ˙ � �� �€ ˙€� �€� �� �€� ä€� �ˇ� �€� �� �€� ä€� � � �� �€ ˙€� ä€� ä€� � �€� ä€� ä°� �� �€� ä°� ä€� �� �€� ˙€� ˙€� �� �€� ˙€� ˙€� � �€ ˙€� U � �� �€ ˙€� ä°� �� �€� �€� ˙ � ä€� � �€ ä€� ˙€� �€� � �€� ˙€� ä  ä€� �� �€� � €X �� �€� ˙€� ä€� ä€� �� �€� €� �� �€� U€� �� �€� Ş€� �� �€� ä€�  � �� �€� €� �� �€� U€� �� �€� Ş€� �� �€� ˙� Ş � �� �€� € U X �� �€� €� U€ Ş � �� �€� €� ä€ ä€� �� �€� ˙  � �� �€� ˙€ ˙ X �� �€� €� ˙€� U€� �� �€� €
  +
 � � �€� Ş X � �€ ˇ ä€� ä€� �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€ ˙€� �� �€� ä€�  � � �€� €� � �€� U€� � �€� Ş€� � ��€ ä€˙˙ � ˙˙˙˙ ˜� �ţ˙ţ˙® CTAB� ƒ� �ţ˙� � |� �� � � � �� (� 8� � � � �� H� X� � � � p� €� Ŕ� � � � p� €� É� � � � p� €� Ö� � � p� €� ç� � � � ř� H� �� � � � �� H� ,� � � � ř� H� 7� � � � ř� H� Z� � � � ř� H� d� � � � l� H� fFogDensity � � � � ÍĚL= far_clip_Inv «««  matWaterWorldViewProj ««� � � � � matWorld matWorldView matWorldViewProj texture_offset ««� � � � � use_depth_effects ««  � � � � vCameraPos vDepthRT_HalfPixel_ViewportSizeInv vSunColor vSunDir � � � � � vs_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  €? €ż  ? � � € �� �� €� �� �
  +
€� �� �� €� �� �� €� �� �� €� �� � �€ U
  +
ä � � �€� ä   ä€� � �€� ä  Ş ä€� �� �ŕ� ä  ˙ ä€� � �€� U ä � � �€� ä �  ä€� � �€
  +
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� � �€ U ä � � �€� ä   ä€� � �€
  +
ä  Ş ä€� � �€� ä  ˙ ä€� � �€ ä� ä $ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U ä � � �€� ä �  ä€� � �€
  +
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U ä � � �€� ä �  ä€� � �€
  +
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �ŕ� ä� ä � �� �ŕ� ä� ä � � �€ U� ä � � �€� ä   ä€� � �€� ä  Ş ä€� � �€� ä  ˙ ä€� � �€ ä€ ä€� � �€ €� � �€ €� � �€ €�  � � �€ €� �� �Ŕ €� � �€ U� ä � � �€ ä   ä€� � �€� ä  Ş ä€� � �€� ä  ˙ ä€� �� �€ ä€� ä  ˙€� �� �€ ˙€� D � �� �€� ä€� Ş � î€� �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€�  � �� �€� Ş€�  � � �Ŕ ä€� �� �ŕ� €�  � �� �ŕ� ˙˙˙ � ˙˙˙˙�  � �˙˙ţ˙t CTAB� ›� �˙˙� � ”� ” � � � � ¨ ¸ � � � � Đ ŕ � � � ü �� � � � �� ,� <� � � � �� P� `� � � t� „� DepthTextureSampler � � � � � NormalTextureSampler «««� � � � � ReflectionTextureSampler «««� � � � � output_gamma «««� � � � � ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@output_gamma_inv «««/şč>/şč>/şč>/şč>use_depth_effects ««  � � � � ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  @ €ż €? €>Q �� � =
  +
×=333> ×#> >Q �� �   ? ×#<�Çz?ç�§<Q �� � € »€€;€€»o��:Q �� � ˇ  <áŕŕ<áŕŕ< EQ �� � X9´< ף< ף; B� � € �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� �  �� � � ��� � � ��� B � �€ ä°��ä � � �€� ˙°� � �€ €� °� � �€ €� U°� �� �€ ˙€�  � U � �� �€ U€�  � U � �� �€� ä€� ˙ � �� �€ Ş€�  � €� �� �€ €� ˇ� U€� � �€� ä€�  B � �€ ä€ �ä B ��� �€� ä°��ä � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€Z �� �€� ä€� ä� Ş � �� �€� ˙€� �� �€� ˙€$ � �€� ä°� �� �€ ä€� ä€� �� �€� ˙� Ş � � �€� ä � � �€� ˙€ ä€� ä � � �€� ˙€� ˙€� � �€ ˙€ ˙€� � �€� ˙€ ˙€� � �€ ˙€� Ş � ˙ � �� �€ ˙€� �€� �� �€� �€� äˇ� ä€� �� �€� ä€� � � �� �€ ˙€� �€� ä€� � �€� ä€� ä°� �� �€� ä°� ä€� �� �€� €� €� �� �€� €� €� � �€ ˙€� U � �� �€ ˙€� �°� �� �€� ä€� ˙ � ä€� � �€ ä€� €� �€� � �€� ˙€� ä  ä€� �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� €� ˙ � � �€� €� ±� � �€ €� ±� � �€ U€� ˙ � � �€ U€� ˙ X � �€ € Ş€� Ş � � �€ U€ €� � �€� Ş X �� �€ ˇ Ş€ €� � ��€� ä€˙˙ � ˙˙˙˙ ˜� �ţ˙ţ˙® CTAB� ƒ� �ţ˙� � |� �� � � � �� (� 8� � � � �� H� X� � � � p� €� Ŕ� � � � p� €� É� � � � p� €� Ö� � � p� €� ç� � � � ř� H� �� � � � �� H� ,� � � � ř� H� 7� � � � ř� H� Z� � � � ř� H� d� � � � l� H� fFogDensity � � � � ÍĚL= far_clip_Inv «««  matWaterWorldViewProj ««� � � � � matWorld matWorldView matWorldViewProj texture_offset ««� � � � � use_depth_effects ««  � � � � vCameraPos vDepthRT_HalfPixel_ViewportSizeInv vSunColor vSunDir � � � � � vs_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  €? €ż  ? � � € �� �� €� �� �
  +
€� �� �� €� �� �� €� �� �� €� �� � �€ U
  +
ä � � �€� ä   ä€� � �€� ä  Ş ä€� �� �ŕ� ä  ˙ ä€� � �€� U ä � � �€� ä �  ä€� � �€
  +
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� � �€ U ä � � �€� ä   ä€� � �€
  +
ä  Ş ä€� � �€� ä  ˙ ä€� � �€ ä� ä $ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U ä � � �€� ä �  ä€� � �€
  +
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U ä � � �€� ä �  ä€� � �€
  +
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ�
 
[[Kategoria:Miejsca|Magmowe Pieczary]]
 
[[Kategoria:Miejsca|Magmowe Pieczary]]
 
[[Kategoria:Jaskinie]]
 
[[Kategoria:Jaskinie]]

Wersja z 10:55, sie 30, 2014

   

 €� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� � �€� U� � �€� U� � �€� U� � �€� U� �� �€ $1 @ 1 � 	 �� �€ ä€� ä€	 � �€ ä€ ä� �� �€� €& ä � �� �€� � �� �€� � �� �€� � �� �€� 	 � �€� ä€� ä€	 � �€� ä€ ä� �� �€% ä  ˙€� ä€� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ	 � �€� ä€� ä€	 � �€� ä€ ä� �� �€' ä  ˙€� ä€� � �Ŕ� ä€( ä . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä� �� �€� U€� ä� �� �€� ¤� €� ¤€� �� �€� ä� Ş€� ô€$ �� �€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
 �� �€� €1  . � �°�  � �� �€� €
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€� ä€�  . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
 �� �€� €1  . � �°�  � �� �€� €
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
 �� �€� €1  . � �°�  � �� �€� €
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €1 U 
 �� �€� €1  . � �°�  � �� �€� €
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€� � �€� ä€+ äˇ� �� �€� ä€- äˇ� �� �€� €1 U 
 �� �€� €1  � �� �€� €. ä � �� �€� ä€) ä � �� �ŕ� ä€� ä� � �€ ˙€1 U 
 � �€ ˙€1  � �� �€, ä � �� �€ ˙€� ä€/ ä � �� �€� ä€� ä€� �� �€� ä) ä � � �Đ� ä€� ä€� �� �€ U€� ä � �� �€ U€" ä � �� �€! ä   €� ä€� �� �€� ä   €� ä€� �� �€� ä  Ş€� ä€� � �€# ä  Ş€� ä€� � �€$ ä  ˙ ä€� � �€ ä€ ä€� � �€  €� � �€  €� � �€  €*  � � �€  €� �� �Ŕ  €� � �€ ä  ˙� ä€� � �€ ˙€� �� �ŕ ˙€ Ş€� �� �ŕ ä€0  � �� �ŕ ä€� � �ŕ� ä� �� �ŕ1  ˙˙ $    ˙˙˙˙�  �  �  ps_main_compiled_PCF_NONE  $    ˙˙˙˙    „
 �ţ˙ţ˙Ň CTAB�  ��  �ţ˙�  �

� ř � ' � �� �� $� � � � ,� <� |� � " � ,� <� ˆ� � , � ˜� ¨� ¸� �

 � � x� �  
 ˆ� Ř� ˜� � & �  ˜� ¨� ¸� � ) �  ˜� Č� Ř� � ( �  č� Č� ř� � + �  ˜� Č� �� � * �  č� Č� fFogDensity  � � � �    ÍĚL=      matView � � � � �                                    matViewProj vAmbientColor ««� � � � �    €€>€€>€€> €?vLightDiffuse ««� � � � 
                                                                                   vLightPosDir «««� � � � 
   vMaterialColor «  €?çćf?ÉČH? €?vSkyLightColor «         vSkyLightDir «««� � � � �    vSunColor vSunDir vs_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 ««ţ˙Ű PRES��XFţ˙D CTAB�  Ű  ��XF�  �  � Ř  D  �  �  T  d  ¤  � � �  ¸  Č  iLightIndices ««  � � � �             €?        @       @@      iLightPointCount «««  � � � �            tx Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 ţ˙� PRSI�      
     �  �  �  �  �      ţ˙2 CLIT�                                                                                         đ?    @   �@ţ˙P FXLC�  �  �    �  �    �  �    �  P  �  �    �  �    �  �    �  T  �  �    �  �    �  �    �  X  �  �    �  �    �  �    �  \  � ��    �      �  h  � ��    �  �    �  l  � ��    �  �    �  p  � ��    �  �    �  t  đđđđ����˙˙ Q �- �  €?      � �  € �� �� €� �� �� €� �� �
 €� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� �� �€� �� � �€� U� � �€� U� � �€� U� � �€� U� �� �€ $- @ - � 	 �� �€ ä€� ä€	 � �€ ä€ ä� �� �€� €# ä � �� �€� � �� �€� � �� �€� � �� �€� 	 � �€� ä€� ä€	 � �€� ä€ ä� �� �€" ä  ˙€� ä€� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ� �� �€� ސ	 � �€� ä€� ä€	 � �€� ä€ ä� �� �€$ ä  ˙€� ä€� � �Ŕ� ä€% ä . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä� �� �€� U€� ä� �� �€� ¤� €� ¤€� �� �€� ä� Ş€� ô€$ �� �€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €- U 
 �� �€� €-  . � �°�  � �� �€� €
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€� ä€�  . � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €- U 
 �� �€� €-  . � �°�  � �� �€� €
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� � �€� ä€� ä€� �� �€ ˙€� � �€ ˙€� �� �€� ˙€� ä€� �� �€� ä€� ä€� �� �€� €- U 
 �� �€� €-  . � �°�  � �� �€� €
ä  ˙°� �� �€ ˙€� ä€� �� �€�  � ä€� ä€. � �°�  � �� �€ ä ä  ˙°� �� �€ U€� ä � � �€� ¤   €� ¤€� � �€ ä  Ş€ ô€� � �€! ä  ˙ ä€� � �€ ä€ ä€� � �€  €� � �€  €� � �€  €'  � � �€  €� �� �Ŕ  €� � �€� ä€� ä€� � �€  €� � �€  €� � �€ U€� €� � �€� ä€ ů€� � �€ U€- U 
 � �€ U€-  . � �°�  � �� �€ U€
ä  ˙°� � �€  €� ä€� � �€�   ä€� ä€� �� �€� ä€( äˇ� �� �€� ä€* äˇ� �� �€� ä€- U 
 �� �€� ä€-  � �� �€� U€+ ä � �� �€� ä€& ä � �� �ŕ� ä€� ä� �� �€) ä � �� �€� €� ä€, ä � � �€ ä€� ä€� �� �€� ä& ä � � �Đ ä€� ä€� � �ŕ� ä� �� �ŕ- U � �� �ŕ- U ˙˙ #    ˙˙˙˙�  �  �  ps_main_compiled_PCF_NVIDIA #    ˙˙˙˙  �  "  vs_main_compiled_PCF_NVIDIA_false  "    ˙˙˙˙�  �  �  ps_main_compiled_PCF_DEFAULT  "    ˙˙˙˙  �  #  vs_main_compiled_PCF_DEFAULT_false  !    ˙˙˙˙�  �  �  ps_main_compiled_PCF_NONE  !    ˙˙˙˙  �    vs_main_compiled_PCF_NONE_false     ˙˙˙˙�  �  �  ps_main_compiled_PCF_NVIDIA     ˙˙˙˙  �  !  vs_main_compiled_PCF_NVIDIA_true  �    ˙˙˙˙�  �  �  ps_main_compiled_PCF_DEFAULT  �    ˙˙˙˙  �  "  vs_main_compiled_PCF_DEFAULT_true  �    ˙˙˙˙�  �  �  ps_main_compiled_PCF_NONE  �    ˙˙˙˙  �  �  vs_main_compiled_PCF_NONE_true �    ˙˙˙˙�    „�  �˙˙ţ˙P CTAB�  ��  �˙˙�  �    �� l  � � � 
|    Ś  � � � �      °  � � �  Ä  Ô  ä  �  �  Ä  ô  Diffuse2Sampler � � � � �    EnvTextureSampler ««� � � � �    output_gamma_inv «««� � � � �    /şč>/şč>/şč>/şč>vSpecularColor «   @  @  @  @ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  €?      � �  € �� �  € �°� �  ��� � �  ��� B � �€ ä°��ä B �� �€ ä°��ä � �� �€  €    U � �� �€� ˙€� � �€� ä€ ä� � �€� ˙€ ä€� �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€X � �€ ˙‘ ä€� ä€� � �€�  � � ��€ ä€˙˙ �    ˙˙˙˙  �  �  vs_skybox_compiled )�    ˙˙˙˙�    (�  �˙˙ţ˙6 CTAB�  Ł  �˙˙�  �    ś  D  � 	 � & X    h  �  �  |  Ś  MeshTextureSampler «� � � � �    output_gamma_inv «««� � � � �    /şč>/şč>/şč>/şč>ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� � ÍĚ�@ €?    � �  € �� �  € �°� �  	�� B � �€ ä°	�ä � �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€ ä� �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€   � �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€X � �€ ˙‘ ä€� ä€� � �€� U � � ��€ ä€˙˙ �    ˙˙˙˙  �  �  vs_skybox_compiled �    ˙˙˙˙�    ě  �˙˙ţ˙$ CTAB�  [  �˙˙�  �    T  0  � 	 � & D    MeshTextureSampler «� � � � �    ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 � �  € �� �  € �°� �  	�� B � �€ ä°	�ä � � �€ ä€ ä� � ��€ ä€˙˙ �    ˙˙˙˙  �  �  vs_skybox_compiled  �    ˙˙˙˙�    ˜� ��˙˙ţ˙ƒ CTAB�  ×� ��˙˙�  �    Đ� ¨  � � � � Ľ    Ě  � � � � ä    ô  �  � � ��    � � � � " 8�   H� � � �  X� h� x� � � �  X� Ś� ś� �  �  °� Ŕ� DepthTextureSampler � � � � �    NormalTextureSampler «««� � � � �    ReflectionTextureSampler «««� � � � �    ScreenTextureSampler «««� � � � �    output_gamma «««� � � � �    ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@output_gamma_inv «««/şč>/şč>/şč>/şč>use_depth_effects ««  � � � �            ps_2_b Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �   @ €ż €? €>Q �� � =

×=333> ×#> >Q �� �   ? ×#<�Çz?ç�§<Q �� � € »€€;€€»o��:Q �� � ˇ  <áŕŕ<áŕŕ< EQ �� � X9´< ף< ף; BQ � � ÍĚĚ=ÍĚ�? ŕ?Q �

�   ?      � �  € �°� �  €� �°� �  €� �°� �  €� �°� �  €� �°� �  €� �°� �  €� �°� �   �� � �  ��� � �  ��� � �  ��� B � �€ ä°��ä B ��� �€� ä°��ä � � �€� ˙°� � �€  €� °� � �€  €� U°� �� �€ ˙€�  � U � �� �€ U€�  � U � �� �€� Ň€� ˙ � �� �€ Ş€�  � U€� �� �€  €� ˇ� Ş€� � �€� ä€�  � �� �€� €� ˙ � �� �€� ˙€� ±� � �€� €� ±� � �€ Ş€� ˙ � � �€ Ş€� ˙ X � �€� ˙€ ˙€� Ş � �� �€ Ş€ ˙€� � �€� ˙€� � �€ Ş€� �€� �� �€ �€	  � ä°� �� �€� ä°B � �€ ä€ �ä B �� �€� ä€��ä B ��� �€� ä€��ä B ��� �€� ä°��ä � �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€$ � �€� ä°Z � �€� ä€� ä� Ş � � �€ ˙€� �� �€ ˙€� �� �€ ä€� ä€� �� �€� ˙� Ş � � �€� ä � � �€� ˙€ ä€� ä � � �€� ˙€� ˙€� � �€ ˙€ ˙€� � �€� ˙€ ˙€� � �€ ˙€� Ş � ˙ � �� �€ ˙€� �€� �� �€� ä€� �ˇ� �€� �� �€� ä€� � � �� �€ ˙€� ä€� ä€� � �€� ä€� ä°� �� �€� ä°� ä€� �� �€� ˙€� ˙€� �� �€� ˙€� ˙€� � �€ ˙€� U � �� �€ ˙€� ä°� �� �€� �€� ˙ � ä€� � �€ ä€� ˙€� �€� � �€� ˙€� ä  ä€� �� �€� � €X �� �€� ˙€� ä€� ä€� �� �€� €� �� �€� U€� �� �€� Ş€� �� �€� ä€�  � �� �€� €� �� �€� U€� �� �€� Ş€� �� �€� ˙� Ş � �� �€� €	 U X �� �€� €� U€	 Ş � �� �€� €� ä€ ä€� �� �€� ˙	  � �� �€� ˙€	 ˙ X �� �€� €� ˙€� U€� �� �€� €
  � � �€� Ş X � �€  ˇ ä€� ä€� �� �€  €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€ ˙€� �� �€� ä€�  � � �€� €� � �€� U€� � �€� Ş€� � ��€ ä€˙˙ �    ˙˙˙˙    ˜�  �ţ˙ţ˙® CTAB�  ƒ�  �ţ˙�  �    |� �� � � �  �� (� 8� � � �  �� H� X� � � �  p� €� Ŕ� � � �  p� €� É� � � �  p� €� Ö� �  �  p� €� ç� � � �  ř� H� �� � � �  �� H� ,� � � �  ř� H� 7� � � �  ř� H� Z� � � �  ř� H� d� � � �  l� H� fFogDensity  � � � �    ÍĚL=      far_clip_Inv «««         matWaterWorldViewProj ««� � � � �                                    matWorld matWorldView matWorldViewProj texture_offset ««� � � � �    use_depth_effects ««  � � � �    vCameraPos vDepthRT_HalfPixel_ViewportSizeInv vSunColor vSunDir � � � � �    vs_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  €? €ż  ?  � �  € �� �� €� �� �
 €� �� �� €� �� �� €� �� �� €� �� � �€ U
ä � � �€� ä    ä€� � �€� ä  ސ ä€� �� �ŕ� ä  ˙ ä€� � �€� U	 ä � � �€� ä �  ä€� � �€
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� � �€ U	 ä � � �€� ä    ä€� � �€
ä  ސ ä€� � �€� ä  ˙ ä€� � �€ ä� ä $ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U	 ä � � �€� ä �  ä€� � �€
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U	 ä � � �€� ä �  ä€� � �€
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �ŕ� ä� ä � �� �ŕ� ä� ä � � �€ U� ä � � �€� ä    ä€� � �€� ä  ސ ä€� � �€� ä  ˙ ä€� � �€ ä€ ä€� � �€  €� � �€  €� � �€  €�  � � �€  €� �� �Ŕ  €� � �€ U� ä � � �€ ä    ä€� � �€� ä  ސ ä€� � �€� ä  ˙ ä€� �� �€ ä€� ä  ˙€� �� �€ ˙€� D � �� �€� ä€� Ş � î€� �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€�  � �� �€� Ş€�  � � �Ŕ ä€� �� �ŕ� €�  � �� �ŕ� ˙˙˙ �    ˙˙˙˙�     �  �˙˙ţ˙t CTAB�  ›�  �˙˙�  �    ”� ”  � � � � ¨    ¸  � � � � Đ    ŕ  �  � � ü    �� � � �  �� ,� <� � � �  �� P� `� �  �  t� „� DepthTextureSampler � � � � �    NormalTextureSampler «««� � � � �    ReflectionTextureSampler «««� � � � �    output_gamma «««� � � � �    ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@ÍĚ�@output_gamma_inv «««/şč>/şč>/şč>/şč>use_depth_effects ««  � � � �            ps_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �   @ €ż €? €>Q �� � =

×=333> ×#> >Q �� �   ? ×#<�Çz?ç�§<Q �� � € »€€;€€»o��:Q �� � ˇ  <áŕŕ<áŕŕ< EQ �� � X9´< ף< ף; B� � € �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� � €� �°� �  �� � � ��� � � ��� B � �€ ä°��ä � � �€� ˙°� � �€ €� °� � �€ €� U°� �� �€ ˙€�  � U � �� �€ U€�  � U � �� �€� ä€� ˙ � �� �€ Ş€�  � €� �� �€ €� ˇ� U€� � �€� ä€�  B � �€ ä€ �ä B ��� �€� ä°��ä � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€Z �� �€� ä€� ä� Ş � �� �€� ˙€� �� �€� ˙€$ � �€� ä°� �� �€ ä€� ä€� �� �€� ˙� Ş � � �€� ä � � �€� ˙€ ä€� ä � � �€� ˙€� ˙€� � �€ ˙€ ˙€� � �€� ˙€ ˙€� � �€ ˙€� Ş � ˙ � �� �€ ˙€� �€� �� �€� �€� äˇ� ä€� �� �€� ä€� � � �� �€ ˙€� �€� ä€� � �€� ä€� ä°� �� �€� ä°� ä€� �� �€� €� €� �� �€� €� €� � �€ ˙€� U � �� �€ ˙€� �°� �� �€� ä€� ˙ � ä€� � �€ ä€� €� �€� � �€� ˙€� ä  ä€� �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� ä€�  � �� �€ €� �� �€ U€� �� �€ Ş€� � �€� €� ˙ � � �€� €� ±� � �€ €� ±� � �€ U€� ˙ � � �€ U€� ˙ X � �€ € Ş€� Ş � � �€ U€ €� � �€� Ş X �� �€ ˇ Ş€ €� � ��€� ä€˙˙ � ˙˙˙˙ ˜� �ţ˙ţ˙® CTAB� ƒ� �ţ˙� � |� �� � � � �� (� 8� � � � �� H� X� � � � p� €� Ŕ� � � � p� €� É� � � � p� €� Ö� � � p� €� ç� � � � ř� H� �� � � � �� H� ,� � � � ř� H� 7� � � � ř� H� Z� � � � ř� H� d� � � � l� H� fFogDensity � � � � ÍĚL= far_clip_Inv «««  matWaterWorldViewProj ««� � � � � matWorld matWorldView matWorldViewProj texture_offset ««� � � � � use_depth_effects ««  � � � � vCameraPos vDepthRT_HalfPixel_ViewportSizeInv vSunColor vSunDir � � � � � vs_2_0 Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.27.952.3022 Q �� �  €? €ż  ? � � € �� �� €� �� �

 €� �� �� €� �� �� €� �� �� €� �� � �€ U
ä � � �€� ä    ä€� � �€� ä  ސ ä€� �� �ŕ� ä  ˙ ä€� � �€� U	 ä � � �€� ä �  ä€� � �€
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� � �€ U	 ä � � �€� ä    ä€� � �€
ä  ސ ä€� � �€� ä  ˙ ä€� � �€ ä� ä $ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U	 ä � � �€� ä �  ä€� � �€
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ� ä€� äˇ� � �€� U	 ä � � �€� ä �  ä€� � �€
ä � ސ ä€$ �� �€ ä€� �� �ŕ� ä€� ä€� �� �ŕ�
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.